Az Elite Challenge Training System hat különböző nehézségű, egyre erősödő követelménytámasztást jelentő vizsgarendszerének, valamint sokféleségének és színességének köszönhetően olyan nemtől, kortól, edzettségi szinttől független, sokoldalú terhelést és felfrissítő aktivitást nyújt, amely hatékonyan erősíti az egyének megküzdő és stresszkezelő képességét a mindennapokban, továbbá biztosítja azt a szükséges edzettségi szintet és mentális stabilitást, mely nélkülözhetetlen a fejlett önismerethez és mindennapi céljaink magabiztos és hatékony eléréséhez.

Az Elite Challenge Training System a világ híres különleges alakulataiban - az USA Army Rangers; US Navy Seals; US Green Berets (Zöldsapkások) - használatos edzésrendszerekez hasonló program, melyet Koltai Arnold alezredes, különleges műveleti főtiszt fejlesztett ki. Az alezredes, aki ezen különleges alakulatoknak az iskoláin végzett és a Magyar Honvédség Rohamlövész, valamint Különleges Erők Nemzetközi Alaptanfolyamának vezetője és alapítója is volt, azzal a céllal dolgozta ki e komplex edzés- és képzésrendszert, hogy elérhetővé tegye minden elhivatott érdeklődő számára azt a teljesítmény és feladatorientált fizikai képességfejlesztő és kondícionáló módszertant és eljárást, melyet jellemzően napjaink különleges erőiben használnak a hatékony erő- és állóképesség fejlesztésére, valamint az operátorok mozgáskultúrájának és koordinációs képességeinek fejlesztésére.

A program lehetővé teszi akár az Elite Challenge Programra készülőknek, akár más, magas intenzitású és tartós terhelésre készülő sportembernek, hogy a saját edzettségi és motivációs szintjéhez mérten részt vegyen olyan szervezett, jó hangulatú, az Elite Challenge instruktorai által vezetett edzéseken, amelyek az érdekelteket fokozatosan, hat vizsgaszint végrehajtása során készítik fel a várható igénybevételekre. Azok számára, akik az 5 napos Elite Challenge programot nem kívánják megpróbálni, az edzések szintén jó lehetőséget nyújtanak számukra is, hogy mindennapi tevékenységeik mellett fejleszthessék és javíthassák:

  • általános erőnlététüket,
  • állóképességüket,
  • mozgástechnikájukat és mozgás koordinációjukat,
  • izomerejüket
  • testzsír arányukat

A két kihívásnak többször is neki lehet futni, ahogy azt tették már többen is. Azonban egy sikeres végrehajtást követően nem jellemző, hogy újra akarják próbálni. Ugyanis ez nem verseny. Ez egy próba, amivel bizonyítasz magadnak.

A program koncepciójának megalkotója a Különleges Erők volt főtisztje, többek között az USA Ranger és Különleges Erők végzett tisztje, Koltai Arnold nyugalmazott alezredes, aki különös figyelmet fordított arra, hogy a program katonai értékkel bíró harcászati elemeket NE tartalmazzon, s olyan tudást ne adjon, mellyel visszaélésekre kerülhetne sor.

A program a hangsúlyt a közös, csoportban végrehajtott feladat- és problémamegoldásra, a bajtársiasságra és együttgondolkodásra, valamint a feladatcentrikus vezetésre helyezi. A körülmények (alvás- és ételmegvonás stb.), az öltözet (gyakorlóruha, zubbony, katonai bakancs, fegyver makett), valamint az Instruktorok módszertana katonai jelleget kölcsönöz a programnak, de valós katonai képzést okkal nem tartalmaz.

Az Elite Challenge vezetése és közössége is messzemenőkig elhatárolódik bármilyen szélsőséges nézettől, vagy kétes célú félkatonai szerveződéstől. Az Elite Challenge filozófiája nem a harcra, hanem az egyén fejlődésére és kompetenciáinak fejlesztésére épít. Célja továbbá, hogy segítse a jelentkezőket az útkeresésben, saját képességeik megismerésében, céljaik kialakításában, s az arra fogékonyak számára népszerűsítse a Magyar Honvédség által kínált lehetőségeket, valamint megismertesse a honvédségi életpályamodellt az aktív, vagy a tartalékos katonai haderő rendszerében.

Az Elite Challenge edzésrendszer a katonai különleges erők kiképzésének és az ehhez kapcsolódó követelményrendszer mintájára fogalmazza meg követelményét, s ezáltal minden résztvevőt egy átlagosnál jóval magasabb fittségi és állóképességi szintre emel minden kiképzési területen és dimenzióban.

A rendszer lehetővé teszi, hogy a résztvevők a saját edzettségi és kezdeti képességszintjüknek megfelelően induljanak a programban, de a megszokottnál intenzívebb és sokoldalúbb ingerkörnyezetben, az egyéni adottságaikat figyelembe véve legyenekek képesek fejlődni.
A különleges erők katonáinak kiképzése nagyon hasonlít az elit atléták edzésrendszeréhez, de ami egy nagyon fontos különbség, hogy a különleges erők kiképzése során a képzés célja az, hogy az egyének meglévő erősségei mellett, olyan kiegyensúlyozott fejlődés menjen végbe az egyénen belül, amelynek hatására az adott katona minden területen kiemelkedően tud teljesíteni.

Sok professzionális atléta és sportoló specializálódik egy adott területre, amelynek köszönhetően olyan speciális szaktudásra/tapasztalatra és edzettségre tesz szert, amellyel egy átlagember nem rendelkezik. Ez azonban hosszú évek folyamata, ami gyakran (a pozitív hatások mellett) számos és visszatérő sérülést, a test teljes alkalmazkodását eredményezi, mely ahhoz az adott tevékenységhez igazítja az egyén testalkatát.
A negatív hatások sajnos gyakran jelentkeznek ilyen esetekben, amely a nagy mennyiségű és intenzitású egyirányú/egyfajta túlterhelésnek köszönhető. Gondoljunk csak bele, amikor egy sportoló lesérül, izületi fájdalmai vannak, elszakad egy izma az nagyon sokszor nem csak egy rossz mozdulat eredménye, hanem több éves, folyamatosan halmozódó rossz technika és/vagy egyirányú túlterhelés eredménye.
Lásd a mondást, hogy "ahol az élsport elkezdődik, ott ér véget az egészség".

Miben más tehát az Elite Challenge Program edzéseinek terhelése? A különleges erők kiképzéseihez hasonlóan, de kizáróan a katonai sportok területén belül, általánosan és sokoldalúan építjük fel és erősítjük az adott egyén aerob, anaerob kapacitását és erőfejlesztését, hogy az funkcionálisan a lehető legszélesebb területen érjen el átlagosnál jobb teljesítményt, míg egy általa választott sport irányában (búvárkodás, lövészet, sziklamászás, ejtőernyőzés, úszás, stb.) ‘specialistává’ válhasson. Így ezek az egyének az adottságaik hatékony kiaknázásával (és adott gyengeségeik ellenére), egy összetett és képességfejlesztés tekintetében egymásra épülő képzési programon mennek át, ezzel is csökkentve az egyoldalú terhelés lehetőségét, valamint annak a kockázatát, hogy bármilyen felmerülő probléma esetén saját alkalmatlanságuk miatt ne tudnának megfelelni a kihívásokkal szemben.